Фізика — наука про природу

1 з 20: Фізика - це наука, що досліджує властивості...

2 з 20: Термін "фізика" походить від грецького "фюзис", що означає...

3 з 20: Вперше термін "фізика" ввів давньогрецький вчений...

4 з 20: Основними джерелами фізичних знань є...

5 з 20: Фізичний закон - це опис співвідношень у природі, який проявляється за певних умов в...

6 з 20: Різноманітні зміни, що відбуваються в природі називають...

7 з 20: Науковий ... часто дає змогу відкривати фізичні закони.

8 з 20: Науковому експерименту передує обґрунтована ...

9 з 20: Які структурні рівні включає в себе навколишній світ?

10 з 20: До фізичних явищ відносять:

11 з 20: До механічних явищ належать:

12 з 20: До електричних явищ відносять:

13 з 20: До магнітних явищ належать:

14 з 20: Теплові явища в себе включають:

15 з 20: Які явища можна віднести до світлових?

16 з 20: Хто з учених припустив, що блискавка - це електрична іскра?

17 з 20: Який учений довів, що з пучка білого світла можна виділити різні кольори?

18 з 20: Об'єкти навколишнього світу, які розглядають під час вивчення фізичних явищ називають...

19 з 20: Фізичне тіло - це певна частина простору, зайнята...

20 з 20: Основні методи дослідження фізики: