Біологія людини. Внутрішнє середовище організму

1 з 14: Кисень транспортують:

2 з 14: Для зсідання крові необхідний білок:

3 з 14: Виберіть ознаки, які характерні для тромбоцитів:

4 з 14: Клітини крові, яким властивий амебоїдний рух:

5 з 14: Сполука гемоглобіну з киснем називається:

6 з 14: Виберіть ознаки, які характерні для плазми крові:

7 з 14: Гемоглобін міститься в:

8 з 14: Для зсідання крові необхідні солі:

9 з 14: Виберіть ознаки, які характерні для лейкоцитів:

10 з 14: Клітини крові, в яких є ядро:

11 з 14: При пошкодженні судин фібриноген перетворюється на:

12 з 14: Виберіть ознаки, які характерні для еритроцитів:

13 з 14: Клітини крові, в яких відсутнє ядро:

14 з 14: Запобігає зсіданню крові: