Київська Русь періоду роздробленності

1 з 10: Який період в історії Київської Русі називають «Добою роздробленності»?

2 з 10: В якому місті відбувся перший загальний княжий з’їзд?

3 з 10: Хто був ініціатором проведення наради князів 1097 р.?

4 з 10: В якому році Володимир Мономах почав правити в Києві?

5 з 10: На які заходи НЕ була спрямована політика Володимира Мономаха?

6 з 10: Який «прийом» застосовував Володимир Мономах для покращення відносин між правителями в Київській Русі?

7 з 10: Як називався збірник законів, схвалений за правління Володимира Мономаха?

8 з 10: В якому творі було описано боротьбу князя Ігоря проти половців?

9 з 10: В якому році вперше було згадано слово «Україна» в літописі?

10 з 10: Що вважається найвагомішою причиною втрати унітарності Київської держави?