Завдання 13-24 основної сесії ЗНО з біології 2019

1 з 12: Проаналізуйте твердження щодо вірусів.

І. Віруси можуть передаватися повітряно-крапельним шляхом.

ІІ. Є віруси, у яких носій спадкової інформації - молекула РНК.

Чи є поміж них правильні?

2 з 12: Автотрофні організми, у клітинах яких відбувається фотосинтез, - це

3 з 12: Цей одноклітинний організм поширений у прісних та солоних водоймах, на зволожених ґрунтах. Його клітина не має вічка та джгутиків. Ідеться про

4 з 12: Зображена на марці рослина належить до родини

5 з 12: На уроці провели дослід: до краплі води, де плавають інфузорії-туфельки, добавили кристалик кухонної солі. Після чого спостерігали рух інфузорій у напрямку від подразника. Реакцією на подразнення в описаному досліді є

6 з 12: Яку клітину тіла Гідри прісноводної позначено на рисунку літерою Х?

7 з 12: На рисунку зображено безхребетних тварин. Які з ознак є спільними для них усіх?

1. мають членисті кінцівки

2. тіло поділене на відділи

З. на голові є дві пари вусиків

4. органами виділення є зелені залози

5. кровоносна система є незамкненою

6. тіло вкрите хітиновим покривом

8 з 12: Пристосуванням земноводних до життя на суходолі є

9 з 12: Якими кровоносними судинами кров рухається до серця людини малим колом кровообігу?

10 з 12: Під час видиху повітря безпосередньо потрапляє з альвеол у

11 з 12: Проаналізуйте твердження щодо функцій складників ворсинки тонкого кишечника, які на схемі позначено цифрами.

І. Крізь складник 2 продукти розщеплення білків та вуглеводів надходять до складника 1.

ІІ. Складник 2 забезпечує пристінкове травлення.

Чи є поміж них правильні?

12 з 12: Відомо, що ферменти, які розщеплюють вітаміни, малоактивні за низьких температур. Укажіть умову зберігання або обробки овочів та фруктів, пов'язану з описаною властивістю.