Завдання 1-12 основної сесії ЗНО з біології 2019

1 з 12: Прочитайте завдання і дайте відповідь на питання.

Лауреатами Нобелівської премії 2018 року в галузі фізіології або медицини стали двоє вчених - американець Джеймс П. Кліссон та Тасуку Хондзьо з Японії, які запропонували терапію онкологічних захворювань людини. Під час лабораторних досліджень на мишах учені виявили можливість лікування онкологічних захворювань специфічними антитілами. Уведення в їхній організм таких антитіл супроводжувалося підвищенням активності Т-клітин, які інтенсивніше атакували ракові, що вможливлювало руйнування пухлин.

Який метод біологічних досліджень застосовано вченими?

2 з 12: На рисунку зображено три біологічні об'єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх рівнів організації.

І. Об'єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації живого.

ІІ. Об'єкт 2 порівняно з об'єктом З перебуває на вищому рівні організації.

Чи є поміж них правильні?

3 з 12: Укажіть резервний полісахарид, який є складником клітин зображеного на рисунку організму.

4 з 12: Проаналізуйте наведену в таблиці інформацію щодо деяких хімічних елементів, які є в організмі людини. Укажіть правильну комбінацію для заповнення пропусків у таблиці.

5 з 12: Яку функцію в організмі людини забезпечує білок міозин?

6 з 12: Обчисліть і вкажіть частку (%) тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо частка гуанілових нуклеотидів становить 42 відсотки від загальної кількості.

7 з 12: На рисунку зображено один з механізмів транспортування речовин плазматичною мембраною. Який процес забезпечено в такий спосіб?

8 з 12: Між рослинною та тваринною клітиною є декілька істотних відмінностей. Яких органел немає у тваринній клітині?

9 з 12: У рибосомах майже однакові масові частки

10 з 12: Позначена на електронній мікрофотографії літерою Х органела міститься в найбільшій кількості в

11 з 12: Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення

12 з 12: Прочитайте завдання і дайте відповідь на питання.

 Німецький учений Теодор Вільгельм Енгельман помістив у краплю води на предметному склі шматочок водорості спірогіри й добавив невелику кількість аеробних бактерій. За допомогою мікроскопа він спостерігав, що після освітлення білим світлом бактерії рівномірно розподілилися навколо водорості. Затим, пропустивши світло крізь призму, дослідник побачив, що воно внаслідок дисперсії розклалося на спектр, а бактерії незабаром сконцентрувалися на ділянках, освітлених червоним та синім світлом.

Чи є поміж наведених висновків ті, які відповідають результатам експерименту?

Перший висновок: «Бактерії сконцентрувалися на ділянках найінтенсивнішого виділення кисню».

Другий висновок: «Інтенсивність фотосинтезу в спірогіри найбільша за освітлення синіми та червоними променями».