Нерівності

1 з 12: Якщо число а = 6,5, число b = 7,5, то який із записів правильний?

2 з 12: Які записи із перерахованих є нерівностями?

Виберіть 2 правильні відповіді

3 з 12: Яким методом можна визначити, яке із чисел більше?

4 з 12: Проаналізуйте нерівність

Поміркуйте і встановіть, чи наведена нерівність правильна.

5 з 12: При якій умові число "а" буде більше, ніж число "b"?

6 з 12: Чи правда, що дріб 1/3 = 1, (3) ?

7 з 12: Чи правда, що дріб 3/4 = 0,75 ?

8 з 12: Якого виду запропонована нерівність?

9 з 12: При якій умові число "х" буде менше, ніж число "у"?

10 з 12: Якого виду запропонована нерівність?

11 з 12: У які групи можна об'єднати нерівності?

Виберіть 4 правильні відповіді

12 з 12: Проаналізуйте нерівність

Поміркуйте і встановіть, чи наведена нерівність правильна.