Київська Русь до запровадження християнства

1 з 10: Скільки часу правив у Києві князь Олег?

2 з 10: В якому році відбувся легендарний похід Олега проти Візантії, події якого описані в «Повісті минулих літ»?

3 з 10: Як називалась столиця Візантійської держави?

4 з 10: В боротьбі з яким племенем загинув князь Ігор?

5 з 10: За допомогою чого візантійці захищалися від русичів?

6 з 10: Яке ім'я мала найвідоміша княгиня Київської Русі?

7 з 10: Як називався податок, який київські князі накладали на захоплені племена?

8 з 10: Як звали найбільш войовничого князя Київської Русі, правління якого припало на 964 — 972 рр.?

9 з 10: Який поділ Київської Русі запровадив князь Володимир?

10 з 10: В якому році християнство стало державною релігією Київської Русі?