Виникнення Київської Русі

1 з 10: Де описана легенда про заснування Києва?

2 з 10: Хто є автором «Повісті минулих літ»?

3 з 10: Вважається, що до заснування Києва Кий був князем...

4 з 10: Яка держава була головним торговельним партнером Київської Русі?

5 з 10: Як східні слов’яни називали представників північних народів?

6 з 10: В якому році Аскольд очолив морський похід проти Візантії?

7 з 10: Яке ім’я при хрещенні отримав Аскольд?

8 з 10: З яким містом пов’язане правління князя Рюрика?

9 з 10: В якому році князь Олег розпочав своє правління в Києві?

10 з 10: Як називалися збройні загони, що становили постійне військо князя та апарат його влади?