Феномен українського бароко

1 з 15: Як часто називають українське бароко?

Перевірити

2 з 15: Які два архітектурні центри України 17-го ст. розвивали традиції бароко з яскраво вираженими національними рисами?

Перевірити

3 з 15: За часів якого гетьмана українське бароко досягає найбільшого розквіту?

Перевірити

4 з 15: Архітектура мазепинського бароко ввела новий тип церкви, яка виражала ідею:

Перевірити

5 з 15: Перлина серед усіх п’ятибанних церков українського бароко, cпоруджена за сприяння гетьмана І.Мазепи:

Перевірити

6 з 15: Найвидатніший зодчий періоду бароко на Західній Україні:

Перевірити

7 з 15: Найвизначніша пам’ятка роботи архітектора Бернарда Меретина у Львові:

Перевірити

8 з 15: Найвища барокова дерев’яна споруда в Україні:

Перевірити

9 з 15: Як перекладається вираз латиною: “Soli Deo honor et gloria”, який височіє на фронтоні Домініканського костелу, пам’ятки пізнього бароко Львова?

Перевірити

10 з 15: Архітектор Костелу єзуїтів (гарнізонного храму Петра і Павла у Львові):

Перевірити

11 з 15: Центр малярства епохи бароко знаходився:

Перевірити

12 з 15: Найвідоміші представники осередку малярства в м.Жовква:

Перевірити

13 з 15: Основоположник української школи граверства:

Перевірити

14 з 15: Гравюра - це:

Перевірити

15 з 15: Автор гравюри, єдиного портретного зображення Богдана Хмельницького:

Перевірити