Українська література другої половини 19 ст.

1 з 11: Літературі як виду мистецтва притаманне багатовимірне, історичне осмислення дійсності, сприйняття і зображення її як процесу. Оскільки предметом її пізнання і відтворення є людина. Тому художню літературу називають

2 з 11: Установіть відповідність між датами та назвами періодів української літератури.

1.   Давня література

2.   Новітня література

3.   Нова українська література

А.   20 ст. - поч. 21 ст.

Б.   20 ст. - 21 ст.

В.   17 ст. - 18 ст.

Г.   19 ст.

А Б В Г
Давня література
Новітня література
Нова українська література

3 з 11: Літературний процес - це

4 з 11: Центром наукового, громадського та культурно-освітнього життя стало місто

5 з 11: Основним об'єктом зображення і адресатом в літературі стає саме селянство, тому таке письменство називають

6 з 11: На межі 19 та 20 століть з'являється такий новий напрям літератури як

7 з 11: Які критерії національної належності письменника? Аби відповісти на це питання, потрібно пам'ятати, що націю творять два чинники:

8 з 11: Велику роль у розвитку української культури відіграв часопис

9 з 11: Літературний процес 70-90 рр. 19 ст. характеризується розвитком прози. У цей період розквітає талант прозаїків

10 з 11: Установіть відповідність між напрямом та представником.

1.   Реалізм

2.   Романтизм

3.   Революційний реалізм

А.   П. Грабовський

Б.   Є. Гребінка

В.   І. Нечуй-Левицький

Г.   Григорій Сковорода

А Б В Г
Реалізм
Романтизм
Революційний реалізм

11 з 11: Установіть відповідність між художнім засобом та уривком.

1.   Червоне й чорне кредо рукава.
Пшеничний принцип сонячного степу.
Ліна Костенко

2.   Мій предковічний,
мій умитий росами,
космічний,
вічний,
зоряний, барвінковий…
Ліна Костенко

3.   Не раз такому любо стане,
Не раз барвінком зацвіте.
Тарас Шевченко

А.   порівняння

Б.   епітет

В.   анафора

Г.   антитеза

А Б В Г
1
2
3