Правопис власних назв та слів іншомовного походження

1 з 18: Власні назви можуть позначати усі індивідуальні назви, ОКРІМ

2 з 18: Серед власних назв розрізняють різні види. Установіть відповідність між назвою та характеристикою.

1.   топоніми

2.   гідроніми

3.   зооніми

4.   антропоніми

А.   клички тварин

Б.   назви водних об'єктів

В.   власні назви людей

Г.   позначення предметів духовної культури

Д.   власні географічні назви

А Б В Г Д
топоніми
гідроніми
зооніми
антропоніми

3 з 18: Усі слова в назвах пишуться з ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ в рядку:

4 з 18: З великої літери пишеться лише ПЕРШЕ слово в назві в рядку

5 з 18: Межа між власними і загальними назвами рухлива. Часто лише в контексті можна визначити, є іменник загальною чи власною назвою

Установіть відповідність між малюнком та словом

А Б В Г Д Е
1
2
3
4
5
6

6 з 18: У котрому рядку з великої літери пишуться усі слова?

7 з 18: Знайдіть рядок, у якому ПРАВИЛЬНО написана власна назва.

8 з 18: У якому рядку допущено орфографічну помилку?

9 з 18: З великої літери пишеться лише друге слово у назві

10 з 18: У якому ряду слово “УКРАЇНСЬКИЙ” потрібно писати з великої літери?

11 з 18: Знайдіть рядок, в якому на місці пропуску пишеться літера И.

12 з 18: У якому слові на місці крапок пишеться літера Є ?

13 з 18: Не відмінюються усі слова в рядку:

14 з 18: “Зайве” слово є в рядку:

15 з 18: Подвоєння відбувається в обох словах рядка:

16 з 18: Допущено орфографічну помилку в рядку:

17 з 18: Установіть відповідність між словом та його значенням.

1.   Мокко

2.   Моко

3.   Біль

4.   Білль

А.   законопроект у Великій Британії

Б.   влучний дотепний вислів

В.   гора, або вид гризунів

Г.   вид кави

Д.   синдром багатьох хвороб


А Б В Г Д
Мокко
Моко
Біль
Білль

18 з 18: Правильно записане слово в рядку.