Типові помилки у мовленні

1 з 17: Синтаксична помилка допущена в рядку

2 з 17: Помилково узгоджено числівник з іменником у рядку

3 з 17: Якщо підмет виражений займенником ХТО , то присудок подають у формі

4 з 17: Знайдіть варіант без помилок

5 з 17: Граматичні помилки допущені у всіх варіантах, ОКРІМ

6 з 17: Установіть відповідність між стилем мовлення та сферою його використання.

1.   художній

2.   публіцистичний

3.   науковий

А.   твори красного письменства

Б.   публічні виступи

В.   посібник, дослідження

Г.   приватне листування

А Б В Г
1. художній
2. публіцистичний
3. науковий

7 з 17: Укажіть речення, яке ПОТРІБНО редагувати:

8 з 17: Помилково вжито граматичну форму іншомовного слова в рядку

9 з 17: На жаль, суржик - давнє явище. Ще наприкінці ХІХ-ХХ ст. звучало застереження інтелігенції щодо поширення цієї скаліченої мови Україною як "збитку і згуби слов'янського добра". Укажіть рядок, у котрому відсутній суржик.

10 з 17: Прочитайте оголошення. Знайдіть текст без помилок.

11 з 17: Установіть відповідність між словами.

1.   правильна

2.   вірна

3.   підприємливий

4.   підприємницький

А.   клієнт

Б.   ризик

В.   відповідь

Г.   подруга

А Б В Г
1. правильна
2. вірна
3. підприємливий
4. підприємницький

12 з 17: Правильно утворені форми ступенів порівняння усіх прикметників у рядку

13 з 17: Слово вжито в невластивому для нього значенні в рядку

14 з 17: Установіть відповідність між словом та його значенням.

1.   відчуття                                                       

2.   почуття                                           

3.   гривна

4.   гривня

                                                       

А.   металева шийна прикраса у вигляді обруча

Б.   стан подразненого організму.

В.   грошова одиниця України

Г.    істинне уявлення про що-небудь

Д.   чітке і ясне усвідомлення чогось у сфері психіки, моралі; емоції, вияви душевного стану.   

 

А Б В Г Д
1. відчуття
2. почуття
3. гривна
4. гривня

15 з 17: Помилки у вживанні прийменників допущені в рядку

16 з 17: Укажіть рядок, у якому всі прийменники вжито ПРАВИЛЬНО

17 з 17: Помилка при вживанні ОБОХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ допущена в рядку