Рід, число, відмінювання іменників

1 з 17: Визначте рід іменника “САЛЯМІ”

2 з 17: До якого роду належить слово “СУЛУГУНІ”

3 з 17: Укажіть рід іменника "КАЛАХАРІ"

4 з 17: Укажіть рід іменника “ФЛАМІНГО”

5 з 17: Укажіть рід іменників, указаних на світлинах

6 з 17: Укажіть іменник, що відмінюється

7 з 17: ПРАВИЛЬНО узгоджено іменник з прикметником в рядку:

8 з 17: У ряді іменників чоловічого роду другої відміни зміна закінчення у родовому відмінку однини впливає на значення слова.

Укажіть рядок, у котрому усі іменники в родовому відмінку мають закінчення -а(-я) або -у(-ю) залежно від значення.

9 з 17: Укажіть іменник, який вживається тільки в МНОЖИНІ

10 з 17: Установіть відповідність між словом та його відмінковою формою.

1.   під кущем

2.   батькові

3.   деревами

4.   віри

А.   Д.в. однини

Б.   Ор.в. однини.

В.   Зн.в. однини

Г.   Ор. в. множини

Д.   Р. в. однини

А Б В Г Д
під кущем
батькові
деревами
віри

11 з 17: Укажіть варіант відповіді, де усі іменники НЕ належать до жодної із відмін

12 з 17: Усі іменники в орудному відмінку мають подовження в рядку:

13 з 17: Усі слова в орудному відмінку мають закінчення -ОМ в рядку:

14 з 17: Переважно рід іменника, який входить до складу невідмінюваних абревіатур визначають за:

15 з 17: Установіть відповідність між іменником та його характеристикою.

Іменник

1.   НАТО

2.   СТО

3.   ЄС

Рід

А.   середній рід

Б.   чоловічий рід

В.   жіночий рід

Г.   спільний рід

А Б В Г
НАТО
СТО
ЄС

16 з 17: Установіть відповідність між іменником та його характеристикою.

Характеристика

1.   тільки однина

2.   однина та множина

3.   тільки множина

Слово

А.   таблиця, ніс

Б.   двері, входини

В.   Кавказ, гордість

Г.   Семінар, Альпи

А Б В Г
тільки однина
однина та множина
тільки множина

17 з 17: Установіть відповідність між іменником та його значенням.

1.   свита

2.   мислитель

3.   хурделиця

4.   левада

 

А.   любомудр, шукач істини

Б.   ділянка річкової долини, що обсаджена деревами

В.   довгополий верхній одяг з домотканого грубого сукна

Г.   старовинний верхній чоловічий одяг, оздоблений хутром

Д.   атмосферне явище, що являє собою перенесення вітром снігу над поверхнею землі з погіршенням видимості.

А Б В Г Д
свита
мислитель
хурделиця
левада