Відокремлені члени речення

1 з 14: Знайдіть рядок, у якому допущено пунктуаційну помилку.

2 з 14: Відокремлений додаток є в реченні (розділові знаки пропущено):

3 з 14: Установіть відповідність між відокремленим членом речення та прикладом.

1.   означення

2.   прикладка

3.   обставина

4.   додаток

 

А.   І прийде гідна старість - нагорода гарної юності!

Б.   Даруючи радість іншим, не забудь про себе.

В.   За винятком Васильченка, усі хлопці завершили роботу.

Г.   Ви ще не знаєте, на що здатна людина,  наповнена болем та смутком за своє дитя.

Д.   Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. (Вільям Шекспір)     

Б В Г Д А
означення
прикладка
обставина
додаток

4 з 14: Відокремлена обставина є в реченні (розділові знаки вилучено):

5 з 14: Укажіть правильне твердження. Відокремлюватися можуть:

6 з 14: Прочитайте уважно речення (розділові знаки вилучено). Укажіть правильне твердження.

Одягнена в батьків кожух Марія не боялась холоду і впевнено ступила через поріг.

7 з 14: Знайдіть речення, в якому відокремлений член речення виражений дієприслівниковим зворотом.

8 з 14: Укажіть, чим ускладнене подане речення.

Зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу.

9 з 14: Продовжіть речення відокремленою прикладкою.

У дверях аудиторії стоїть староста...

10 з 14: Прикладка НЕ відокремлюється на письмі комами, якщо

11 з 14: В яких реченнях допущена граматична помилка?

Виберіть 2 правильні відповіді

12 з 14: Укажіть складне речення, де можлива заміна підрядної частини відокремленим означенням.

13 з 14: У котрому реченні допущена орфографічна помилка?

14 з 14: Означення, виражене дієприкметниковим зворотом, НЕ відокремлюється в реченні (розділові знаки пропущено):