Давня українська література

1 з 13: Першу бібліотеку при Софійському соборі відкрив

2 з 13: Яку назву має найдавніша рукописна датована пам'ятка церковнослов'янської мови Київської держави?

3 з 13: Книгою Книг називають

4 з 13: Одного із найкращих перекладів Біблії зробив

5 з 13: Укажіть назву біблійної легенди, яка пасує до поданої світлини

6 з 13: Жанр релігійної лірики із звертанням до Бога в пісенній формі - це

7 з 13: Установіть відповідність між цитатою та твором.

Цитата

1.   Він сказав, і води наповнились рибою, на деревах і в повітрі з'явились птахи.

2.   Після Енохової смерті в тому зіпсованому світі жив один праведний чоловік — Ной.

3.   Недостойний я вже зватись сином твоїм; прийми ж мене, як одного з своїх наймитів...

Твір

А.   Притча про блудного сина

Б.   Легенда про потоп

В.   Легенда про Адама і Єву

Г.   Легенда про створення світу

А Б В Г
1
2
3

8 з 13: У “Притчі про сіяча” зерно -це

9 з 13: Про яку притчу писав Тарас Шевченко?

   Шевченко записав у щоденнику про свій задум видати в гравюрі серію сатиричних малюнків під назвою «Притча про …...»: «...я думаю со временем выпустить в свет в гравюре акватинта и собственное чадо — «Притчу …….», приноровленную к современным нравам купеческого сословия. Я разделил эту поучительную притчу на двенадцать рисунков, они уже почти все сделаны на бумаге.

10 з 13: Установіть відповідність між біблійним висловом та його значенням.

Вислів

1.   вовк в овечій шкурі

2.   іти на Голгофу

3.   Содом і Гоморра

4.   манна небесна

 Значення

А.   велике безладдя

Б.   отримання чогось небажаного

В.   лицемірна людина

Г.   страждання

Д.   несподівані блага

А Б В Г Д
Вовк в овечій шкурі
Іти на Голгофу
Содом і Гоморра
манна небесна

11 з 13: Назвіть автора “Повісті минулих літ”

12 з 13: Оригінальна література - це

13 з 13: Установіть відповідність між твором та жанром.

Твір

1.   Про блудного сина

2.   “Повість минулих літ”

3.   Києво-Печерський патерик

4.   “Слово про похід Ігорів”

 

Жанр

А.   легенди та оповідання

Б.   героїчна поема

В.   притча

Г.   літопис

Д.   повчання

А Б В Г Д
1
2
3
4