Числівник. Тестові завдання

1 з 16: Числівник - це

2 з 16: Прочитайте уважно текст. Укажіть кількість числівників, використаних автором у поданому тексті.

Пароль – романтика

   Без малого тридцять років тому авторитетний дослідник пригодницького жанру Абрам Вуліс визначив ідеальний авантюрний роман як історію, котру автор-забудовник зводить на два поверхи. Подолати сходи, аби піднятися вище, герой, а разом із ним – читач може, лише пройшовши певний шлях. Прийнявши відразу кілька викликів.

Перший – розгадати загадку. Тобто зробити те, заради чого все почалося. Другий – намагатися при цьому жити нормальним людським життям, на яке процес розв’язання кросворда з таємниць жодним чином вплинути не повинен.

Сергій Бут

"Листи з того світу"

 

3 з 16: В якому рядку всі слова належать до числівників?

4 з 16: У котрому рядку записані порядкові числівники?

5 з 16: Знайдіть рядок, в якому числівник ПРАВИЛЬНО узгоджується з іменником

6 з 16: За будовою числівники поділяються на…

7 з 16: Яким членом речення виступає слово "десять" у реченні :

Два на  п'ять -  десять.

8 з 16: Кількісний числівник використано в реченні:

А.   Тут перше слово, спогади безцінні,

Тут перші кроки до пошани й визнання,

Б.   Години дві з надією чекала

Вже на вокзалі не лишилося людей.

В.   Ми тоді зустрілися в театрі,

На гальорці в третьому ряду.(В.Симоненко).

Г.   Ваш профіль глибшає на портреті.

Ковтнули голос півні парканні,

Забувши, зайві вони, чи  десяті.

Не бійтесь, пані – Ваш ангел з Вами…

9 з 16: Порушено граматичну форму на позначення часу в рядку:

10 з 16: Правильною є відмінкова форма числівника в рядку:

11 з 16: Установіть відповідність між частинами фразеологізмів.

А Б В Г
1. Покладений
2. Потрібний, як возу
3. Гнати

12 з 16: Установіть відповідність між граматичною формою на позначення часу та годинником.

А Б В Г
1. П'ятнадцять хвилин на першу
2. Десять хвилин по десятій
3. За п'ять дванадцята
4. Десять хвилин до чотирнадцятої

13 з 16: ПОМИЛКОВОЮ є відмінкова форма числівника в рядку

14 з 16: Установіть відповідність між словом та характеристикою.

А Б В Г Д
1. двадцять шість
2. семеро
3. кількасот
4. восьмий

15 з 16: Назвіть числівник, який використовується на місці пропуску в усіх висловах, наведених нижче.

1.  Де одинець- там щастю кінець, де  синів … щастя усім.

2.  Де …. няньок, там дитина недоглянута .

3.  …   на одного не чекають.

16 з 16: Укажіть рядок, в котрому відмінюється лише друга частина числівника