Службові частини мови

1 з 14: Службова частина мови, що виступає разом з відмінковою формою іменника, займенника або числівника для вираження залежності її від інших слів у словосполученні називаться

2 з 14: Службова частина мови, що вживається для зв'язку однорідних членів речення і частин складного речення,— це:

3 з 14: Визначте рядок, в якому вказаний первинний прийменник

4 з 14: Вкажіть рядок із НЕПРАВИЛЬНО вжитими прийменниковими конструкціями

5 з 14: Знайдіть рядок, в якому вказане слово, що виражає залежність від прийменника ПОРЯД:

6 з 14: Виберіть речення, в якому сполучник пишеться разом:

7 з 14: Назвіть рядок, у якому всі прийменники пишуться через дефіс:

8 з 14: Назвіть речення зі сполучником:

9 з 14: Виберіть рядок із протиставними сполучниками:

10 з 14: Установіть відповідність між сполучниками сурядності та їх групами за значенням.

1.   сурядний, протиставний

2.   сурядний, єднальний

3.   підрядний, допустовий

4.   підрядний, порівняльний

А.   мов, неначе

Б.   однак, та, але

В.   так що

Г.   дарма що, хоч... але

Д.   і, та, й

А Б В Г Д
1
2
3
4

11 з 14: Позначте рядок, в якому сполучники записано правильно:

12 з 14: Установіть відповідність між словом та приналежністю до певної частини мови

1.   відповідно до

2.   тому що

3.   еге ж

4.   алло

 А.   сполучник

Б.   прийменник

В.   вигук

Г.   дієприкметник

Д.   частка

А Б В Г Д
відповідно до
тому що
еге ж
алло

13 з 14: У наведених фразеологізмах зазначте той, у якому частка "НЕ" пишеться разом:

14 з 14: За допомогою часток ХАЙ, НЕХАЙ утворюються форми