Спрощення та чергування приголосних

1 з 14: У процесі мовлення відбувається спрощення, тобто

2 з 14: Спрощення приголосних відбувається у вимові і передається на письмі у:

3 з 14: Спрощення відбувається лише у вимові в рядку:

4 з 14: Спрощення відбувається у вимові і передається на письмі у всіх словах рядка:

5 з 14: Спрощення у вимові та на письмі НЕ відбувається у словах:

6 з 14: У якому слові допущена помилка?

7 з 14: Установіть відповідність між словом та характеристикою.

1.   хвастливий

2.   бризнути

3.   баластний

 

А.   спрощення НЕ  відбувається у групі приголосних -СТН прикметниках утворених від іменників іншомовного походження

Б.   спрощення не відбувається у словах-винятках

В.   спрощення відбувається у групах приголосних -СКН, -ЗКН під час творення дієслів із суфіксом -НУ

Г.   спрощення відбувається за традицією у всіх словах

Б В Г А
хвастливий
бризнути
баластний

8 з 14: В українській мові чергування приголосних відбувається:

9 з 14: Відбувається зміна приголосних при словозміні та словотворенні у всіх словах рядка:

10 з 14: Помилково написане слово в рядку:

11 з 14: Від поданих слів утворіть прикметники на -СЬКий. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається чергування приголосних:

12 з 14: Установіть відповідність між словами та видами чергувань при словотворенні чи словозміні.

1.   [г] - [ж]

2.   [к] - [ч]

3.   [д] - [дж]

4.   [с] - [ш]

А.   ходити, садити

Б.   простити, пригостити

В.   скакати, рука

Г.   носити, просити

Д.   нога, Кривий Ріг

Б В Г Д А
[г] - [ж]
[к] - [ч]
[д] - [дж]
[с] - [ш]

13 з 14: У якому рядку є ОРФОГРАФІЧНА помилка

14 з 14: Чергування НЕ відбувається у всіх словах рядка: