Філологічний мікс

1 з 24: В якому рядку всі слова пишуться з апострофом?

2 з 24: В якому рядку всі слова пишуться з буквою Е в корені?

3 з 24: Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з м’яким знаком:

4 з 24: Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом ПРИ- :

5 з 24: У якому рядку всі слова з частками пишуться разом?

6 з 24: У якому рядку всі слова пишуться разом?

7 з 24: Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

8 з 24: З’ясуйте, який відокремлений член речення є у кожному прикладі.

Відокремлений член речення

1.   означення

2.   обставина

3.   прикладка

4.   додаток

 Приклад речення

А.   Бо коли, закохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь ніколи не розлучить.

Б.   Буду, мамо горда і вродлива, з тебе дивуватися повік.

В.   Там, у степу, схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі.

Г.   Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам.

Д.   Чи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків?

А Б В Г Д
означення
обставина
прикладка
додаток

9 з 24: З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова у реченні.

   Олена Теліга вважала, що для українки має бути характерним поєднання “найкращої жіночності з найвищою мужністю”, і переймалася тим, що в українській літературі не створено ідеального образу жінки.

1.   що

2.   характерним

3.   тим

4.   створено

А.   прикметник

Б.   дієслово

В.   сполучник

Г.   прислівник

Д.   займенник

А Б В Г Д
що
характерним
тим
створено

10 з 24: Укажіть рядок, у якому чергування голосних під час відмінювання відбувається в усіх іменниках

11 з 24: Установіть відповідність між односкладними реченнями та їхніми видами.

1.   означено-особове

2.   неозначено-особове

3.   безособове

4.   узагальнено-особове

 

А.   На луках під гарячим сонцем дуже пахло свіжою травою й польовими квітами.

Б.   Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня (Л. Костенко).

В.   А де ж мій сад божественних пісень? (Л. Костенко).

Г.   Письменників називають інженерами людських душ (Петро Панч).

Д.   Не берися не за своє діло (Нар. творчість).

А Б В Г Д
означено-особове
неозначено-особове
безособове
узагальнено-особове

12 з 24: З’ясуйте, який смисловий зв’язок існує між частинами безсполучникових складних речень.

Вид смислового зв’язку

1.   частини речення виражають одночасність подій

2.   друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій

3.   перша частина виражає умову, за якої можлива дія другої частини

4.   друга частина доповнює або розкриває зміст першої

Приклад

А.   Дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях.

Б.   Не навчив батько — не навчить і дядько.

В.   Далеко на сході стало червоніти небо: сонце сходило.

Г.   Роса блищить на сонці — чисте срібло.

Д.   Мені здається: твої очі світять з вишини.

А Б В Г Д
1
2
3
4

13 з 24: Які фонетичні засоби стилістики використані в поданому уривку:

У синьому морі я висіяв сни,
У синьому морі на синьому ґлеї
Я висіяв сни із твоєї весни,
У синьому морі з весни із твоєї.(М. Вінграновський)

14 з 24: Укажіть рядок, у якому допущено помилку у підборі синонімічної пари:

15 з 24: В якому рядку не допущено помилку при розташуванні слів за алфавітним порядком?

16 з 24: Якими лексичними одиницями є виділені слова у словосполученнях "заводський БРАК – БРАК часу"?

17 з 24: Вкажіть варіант, у якому всі слова утворено способом складання скорочених слів:

18 з 24: І.П. Котляревський у п’єсі “Наталка Полтавка” використав такий твір Г. Сковороди:

19 з 24: Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням.

Приклад

1.   кадити фіміам

2.   аж дим іде

3.   через пень  колоду

4.   наливатися кров’ю

Значення

А.   червоніти від злості, напруження

Б.   аби з рук

В.   соромитись

Г.   когось вихваляти

Д.   інтенсивно

А Б В Г Д
кадити фіміам
аж дим іде
через пень колоду
наливатися кров’ю

20 з 24: Установіть відповідність між словом та його способом творення.

Приклад

1.   придунайський

2.   лісосмуга

3.   підвіконня

4.   напад

Спосіб творення

А.   безафіксний

Б.   префіксально-суфіксальний

В.   префіксальний

Г.   основоскладання

Д.   перехід однієї частини мови в іншу

А Б В Г Д
придунайський
лісосмуга
підвіконня
напад

21 з 24: Установіть відповідність між героями одного твору.

1.   Тоня

2.   Григорій Многогрішний

3.   Марися Боруля

4.   Андрюша

А.   Віталик

Б.   дід Данило

В.   дегенерат

Г.   Фійона

Д.   Степан

А Б В Г Д
Тоня
Григорій Многогрішний
Марися Боруля
Андрюша

22 з 24: Прочитайте речення. Установіть відповідність між словом та його способом вираження.

Наше 1)бажання —  2)жити  3)в мирі та дружбі з 4)усіма народами.

1.   бажання

2.   жити

3.   в мирі

4.   усіма

А.   обставина

Б.   присудок

В.   підмет

Г.   означення

Д.   додаток

А Б В Г Д
бажання
жити
в мирі
усіма

23 з 24: Установіть відповідність між поетичними рядками та автором.

1.   Любіть Україну всім серцем своїм
і всіми своїми ділами.

2.   Слава навіки буде з тобою,
Вольності отче, Богдане-герою!

3.   Ніч у сніговій завії крутиться довкола стріх.
У долоні у Марії місяць — золотий горіх.

4.   Я знаю, дід та баба — це коли є онуки,
а в них сусідські діти шовковицю їдять.

 

А.   Ліна Костенко

Б.   Володимир Сосюра

В.   Григорій Сковорода

Г.   Богдан-Ігор Антонич

Д.   Леся Українка

А Б В Г Д
1
2
3
4

24 з 24: Установіть відповідність між твором та жанром.

1.   “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

2.   “Лісова пісня”

3.   “І мертвим , і живим”

4.   “Маруся Чурай”

5.   “Чорна рада”

 

А.   роман у віршах

Б.   послання

В.   історичний роман

Г.   драма-феєрія

Д.   пригодницький роман

Е.   соціально-психологічний роман

А Б В Г Д Е
1
2
3
4
5