Проблемні випадки наголошування

1 з 21: Складність наголошування деяких слів української мови пояснюється усіма особливостями, ОКРІМ:

2 з 21: Підсилення голосу на одному зі складів - це

3 з 21: Установіть відповідність між словом та його характеристикою

1.   алфавіт

2.   локшина

3.   обруч

4.   псевдонім

А.   подвійний наголос

Б.   наголос на другому складі

В.   наголос на третьому складі

Г.   наголос на першому складі

А Б В Г
алфавіт
локшина
обруч
псевдонім

4 з 21: Виділення у висловленні важливого за значенням слова, яке на письмі може позначатися додатковими засобами - це

5 з 21: Букви на позначення голосних правильно виділені (збільшені) у всіх словах рядка:

6 з 21: Наголос падає на перший склад у рядку:

7 з 21: У багатьох двоскладових прикметниках наголос падає на

8 з 21: У всіх рядках наголос падає на другий склад, ОКРІМ:

9 з 21: Подвійний наголос має слово:

10 з 21: На другий склад падає наголос у всіх словах рядка:

11 з 21: Неправильно наголошене слово в рядку:

12 з 21: Наголос виконує смислорозрізнювальну функцію у всіх словах, ОКРІМ:

13 з 21: Наголос падає на перший склад у слові:

14 з 21: Службові частини мови, як правило

15 з 21: Наголос служить для розрізнення граматичних форм слова у рядку:

16 з 21: Наголос падає на другий склад у рядку:

17 з 21: Наголос неправильно поставлений у слові:

18 з 21: Наголос падає на третій склад в рядку:

19 з 21: Правильно наголошене слово:

20 з 21: Наголос падає на другий склад:

21 з 21: Наголос падає на третій склад у рядку :