Податки. Що ви знаєте про них?

1 з 10: Податки – це:

2 з 10: База оподаткування ПДФО - це:

3 з 10: Податкова пільга – це:

4 з 10: Податкова пільга надається шляхом:

5 з 10: Строк сплати податку та збору – це:

6 з 10: Хто контролює правильність нарахування податкової пільги?

7 з 10: Які доходи НЕ включаються до розрахунку базового оподаткованого доходу?

Виберіть 2 правильні відповіді

8 з 10: Податкова знижка з ПДФО – це:

9 з 10: Платники податку на доходи фізичних осіб – це:

10 з 10: Хто відповідає за своєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету?