Подвоєння приголосних

1 з 9: Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

2 з 9: Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А.   напів…ідчинений, письмен…ий, бездон…ий, воз…’єднання

Б.   недото́ркан…ий, нездо́лан…ий, в…ібрати, зацікавлен…ий

В.   незлі́чен…ий, невпі́знан…ий, напоєн…ий, без…аперечний

Г.   без…оряний, над…зьобок, олов’ян…ий, під…ашок

3 з 9: Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

4 з 9: Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А.   самовід…ан…о, пещен…ий, прихован…ий, нездо́лан…й

Б.   під…анство, спин…ий, без…лімітний, годин…ик

В.   бов...аніти, зроблен…ий, довгождан…ий, нескі́нчен…ий

Г.   роз..ява, кін…ота, від…алік, письмен…ик, нездола́н…ий

5 з 9: Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

6 з 9: Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А.   Він…иця, туман…ий, баштан...ий, зді́йснен…ий

Б.   зроблен…ий, написан…ий, священ…ик, печен…ий

В.   гуман…ий, силен…ий, ран…ій, страйк…ом

Г.   поранен…ий, с…авці, благословен…ий, вогнен…ий

Д.   старан…ий, варен…ий, числен…ий, бов…ан

7 з 9: Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А.   шален…ий, жадан…ий, хрещен…ий, свячен…ний

Б.   військ…омат, воз…’єднаний, священ…ик, довгождан…ий

В.   неска́зан…ий, бажан…ий, нездола́н…ий, нескінче́н…ий

Г.   священ..ний, страшен…ий, неоціне́н…ий

8 з 9: Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А.   в…ічливий, розмальован…ий, дан…ий, зміїн…ий

Б.   зігран…ий, сумлін…ий, безсумнівн…ий, цін…ий

В.   від…зеркалення, завершен…ий, мурашин…ий, змушен…ий

Г.   неподо́лан…ий, проведен…ий, невпевнен…ий

9 з 9: Подвоєні літери слід писати в усіх словах рядка