Цікавий світ лексикології

1 з 15: Лексикологія - це розділ мовознавчої науки, який вивчає...

2 з 15: Укажіть, на які групи поділяється українська лексика за походженням

3 з 15: Як називаються слова, що вийшли з активного вжитку?

4 з 15: Установіть відповідність між словом та його характеристикою.

1.   ляскавиця

2.   кріпак

3.   дзиґарі

4.   смартфон

А.   неологізм

Б.   загальновживані слова

В.   архаїзм

Г.   історизм

Д.   діалектизм

А Б В Г Д
ляскавиця
кріпак
дзиґарі
смартфон

5 з 15: У яких стилях використовуються багатозначні слова?

6 з 15: Установіть відповідність між запозиченим словом та його українським відповідником.

1.   аномалія

2.   тротуар

3.   дистанція

4.   резерв

А.   хідник

Б.   відстань

В.   запас

Г.   відхилення

Д.   доцільність

А Б В Г Д
аномалія
тротуар
дистанція
резерв

7 з 15: Уважно прочитайте речення. Укажіть, які слова використав автор.

У сумнівах та ваганнях проминуло літо, тоді заступила осінь із холодними дощами та негодою ( Наталія Гурницька “Мелодія кави у тональності кардамону”).

8 з 15: Укажіть рядок, в якому неправильно витлумачено іншомовне слово

9 з 15: Укажіть речення, в якому використані СИНОНІМИ

10 з 15: Як називається словник, в якому пояснюється лексичне значення слів?

11 з 15: Укажіть речення, в якому недоцільно вжите запозичене слово

12 з 15: Установіть відповідність між словами та їх характеристикою.

1.   антоніми

2.   омоніми

3.   пароніми

4.   синоніми

А.   кволий - слабкий

Б.   мовчазний - говіркий

В.   книжний - книжковий

Г.   спиця - спиться

А Б В Г
антоніми
омоніми
пароніми
синоніми

13 з 15: Помилково вжите слово в рядку:

14 з 15: Багатозначні слова є в рядку:

15 з 15: Укажіть, яке слово Василь Симоненко використав в поетичних рядках:

Дотліває холод мій у ватрі,
Я один замріяний іду…