Фонетика. Вивчаємо звуки мовлення

1 з 13: Фонетика - це розділ мовознавства, який вивчає…

2 з 13: Звукова система української мови нараховує

3 з 13: Укажіть слово, в якому є 4 голосних звуки

4 з 13: Завжди позначають два звуки букви у рядку:

5 з 13: У якому слові кількість букв відповідає кількості звуків?

6 з 13: У якому рядку літери "Я, Ю, Є" позначають два звуки?

7 з 13: Звук [т] потрібно вимовляти в усіх словах рядка:

8 з 13: Звуків менше, ніж букв у словах рядка:

9 з 13: Буквосполуки "ДЖ, ДЗ" позначають один звук у словах рядка:

10 з 13: Укажіть неправильний фонетичний запис слова

11 з 13: Укажіть слово, в якому усі приголосні глухі звуки

12 з 13: Укажіть рядок, в якому є помилка у фонетичному записі

А.   [деил'ікатний]

Б.   [веиличний]

В.   [неичуткий]

Г.   [мережка]

13 з 13: Установіть відповідність між словом та його характеристикою

1.   юність

2.   яма

3.   здається

4.   злагодженість

А.   однакова кількість букв та звуків

Б.   звуків на один менше, ніж букв

В.   букв на дві більше, ніж звуків

Г.   звуків більше, ніж букв

А Б В Г
юність
яма
здається
злагодженість