Іменник як самостійна частина мови

1 з 19: Усі слова є іменниками в рядку

2 з 19: Чоловічий рід мають усі іменники варіанта

3 з 19: Граматична помилка є в рядку

4 з 19: Лише форму ОДНИНИ мають обидва слова у рядку

5 з 19: До жодної з відмін НЕ НАЛЕЖИТЬ іменник

6 з 19: Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

7 з 19: Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку

8 з 19: Літеру -е- (-є-) треба писати на місцях пропуску в усіх словах рядка

9 з 19: Усі іменники є ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ в рядку

10 з 19: Усі іменники є НАЗВАМИ ІСТОТ у рядку

11 з 19: В якому із словосполучень допущено ПОМИЛКУ?

12 з 19: В якому рядку всі слова НЕ МАЮТЬ закінчень?

13 з 19: До одного роду належать усі іменники в рядку

14 з 19: Позначте рядок, у якому всі іменники мають ОДНАКОВЕ ЗАКІНЧЕННЯ

15 з 19: У реченні: "Відбились ЗОРІ у воді, летять до хмар тумани." - виділений іменник вжитий у

16 з 19: Який складний іменник написано ПРАВИЛЬНО?

17 з 19: У якому рядку всі слова є іменниками СПІЛЬНОГО РОДУ?

18 з 19: Граматична помилка є у словосполученні

19 з 19: Установіть відповідність між словом та родами, до яких вони належать.

1.   біль

2.   путь

3.   дитинча

4.   староста

5.   лінощі

А.   чоловічий рід

Б.   спільний рід

В.   середній рід

Г.   немає роду

Д.   жіночий рід

А Б В Г Д
біль
путь
дитинча
староста
лінощі