Прислівник як незмінна самостійна частина мови

1 з 12: Усі слова є прислівниками у рядку:

2 з 12: Прислівник – це..

3 з 12: Прислівники поділяються на такі розряди:

4 з 12: Прислівник "НАПАМ'ЯТЬ" відноситься до розряду:

5 з 12: Помилку в написанні прислівника допущено в рядку:

6 з 12: Прислівник "МИМОВОЛІ" утворено способом:

7 з 12: Установіть відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням

1.   чемно

2.   навприсядки

3.   післязавтра

4.   згарячу

5.   трохи

А.   причини

Б.   часу

В.   способу дії

Г.   міри й ступеня дії

Д.   якісно-означальні

А Б В Г Д
чемно
навприсядки
післязавтра
згарячу
трохи

8 з 12: Установіть відповідність між прислівником та способом його творення

1.   сильно

2.   праворуч

3.   весною

4.   зліва

А.   основоскладання

Б.   префіксально-суфіксальний

В.   суфіксальний

Г.   перехід однієї частину мови в іншу

А Б В Г
сильно
праворуч
весною
зліва

9 з 12: У реченні "Моя сусідка любила заварювати каву по-віденськи" - прислівник виступає

10 з 12: Прислівник "БОСОНІЖ" належить до розряду

11 з 12: Прочитайте уважно речення

Вечірнє сонце поспішало сісти за обрій, залишаючи мене наодинці з темрявою в цьому лячному місці ( Сергій Бут "Листи з того світу").

Назвіть використаний в реченні ПРИСЛІВНИК

12 з 12: Укажіть речення, в якому прислівник виступає ПРИСУДКОМ