Математика. Площа прямокутника

1 з 4: Довжина прямокутника 15 см, ширина - у 3 рази менша. Яка площа прямокутника?

Перевірити

2 з 4: Ширина прямокутника 7 см, а довжина на 9 см більша. Яка площа прямокутника?

Перевірити

3 з 4: Довжина прямокутника 22 см, а ширина на 18 см менша. Яка площа прямокутника?

Перевірити

4 з 4: Ширина прямокутника 6 см, а довжина - у 2 рази більша. Яка площа прямокутника?

Перевірити