ЗНО з української мови 2018 року. Запитання 11-23

1 з 13: Помилку в написанні прислівника допущено в рядку

2 з 13: Підкреслені літери позначають однаковий звук у кожному слові рядка

А.   зіставити, просьба, зябра

Б.   усмішці, смієшся, посмішка

В.   несеться, тюльпан, тьмяно

Г.   перифраз, фонетика, любов

Д.   край, вокзал, закріплення

3 з 13: Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

4 з 13: Розгляньте рисунок. Правильними відповідями на запитання «Котра година?» будуть усі, ОКРІМ

5 з 13: Помилку у відмінюванні іменника допущено в рядку

6 з 13: Прочитайте речення.

На рівнин(1)ому березі Ел(2)ади зібралося числен(3)е військо, а морські хвилі гойдали споряджен(4)і в дорогу кораблі: Менелай прагне помститися Парісу за викраден(5)я Єлени.

Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, ОКРІМ

7 з 13: Прочитайте речення.

Перед виходом з дому не забудьте … світло і , … погоду, … всі вікна.

Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

8 з 13: НЕПРАВИЛЬНО розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні

9 з 13: Прочитайте речення.

Хмари(1) що з’явилися потім(2) було послано для того(3) щоб підкреслити бліду(4) трохи вицвілу за день синяву неба(5) і щоб розсіювати на землю вечірнє сяйво.

Кóму треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

10 з 13: Граматично правильне речення можна утворити, якщо до фрагмента «Оглядаючи експозицію музею, …» додати

11 з 13: Однорідними додатками ускладнено речення

12 з 13: Синонімічним до простого речення «У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібне для досягнення особистістю успіху» є складне речення

 

13 з 13: Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак).

Вогнища то згасали,(1) то знову спалахували,(2) жахаючи собою темряву,(3) і тоді здавалося,(4) що на яр налетіли якісь фантастичні чорні птахи,(5) які кружляють над ним,(6) махаючи велетенськими крилами,(7) і все намагаються викрасти ті вогні.

НЕПРАВИЛЬНО обґрунтовано вживання розділових знаків, запропоноване в рядку