Пробне ЗНО з української мови 2018 року. Запитання 11-20

1 з 10: Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка

2 з 10: Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

 

3 з 10: Неповним є речення

4 з 10: НЕПРАВИЛЬНО розставлено розділові знаки при прямій мові в реченні

5 з 10: Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).

(1)Виробле(н,нн)і віками найкращі форми (2)віта(н,нн)ь у (3)повсякде(н,нн)ому (4)спілкува(н,нн)і – це не якась забаганка, а наш (5)буде(н,нн)ий етикет, наша культура (6)взаєми(н,нн).

Без подвоєних літер треба писати слова, позначені цифрами

6 з 10: Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

7 з 10: Закінчення -ю у формі орудного відмінка однини треба писати в усіх іменниках рядка

8 з 10: Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

9 з 10: Потребує редагування речення

10 з 10: Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку