Біологія людини 9 клас. Анатомія. Організм людини як цілісна біологічна система

1 з 15: Який рівень організації живої матерії не притаманний організму людини?

2 з 15: Як називається структурна і функціональна одиниця організму людини?

3 з 15: Рівень, який визначається наявністю та участю у фізіологічних процесах перетворення енергії, речовини та інформації певних хімічних елементів та молекул, - це

4 з 15: Як називають здатність організму підтримувати та відновлювати відносну сталість після її заміни?

5 з 15: Який фізіологічний процес забезпечує переміщення тіла або його частин у просторі?

6 з 15: Як називаються органічні сполуки побудовані з амінокислот?

7 з 15: Основу внутрішнього середовища організму складають

8 з 15: Що є основним джерелом енергії в клітинах?

9 з 15: Яка органела клітини здійснює окиснення органічних речовин і синтез АТФ?

10 з 15: У збереженні та передачі спадкової інформації беруть участь

11 з 15: Зі скількох хромосом складається хромосомний набір людини?

12 з 15: Яку назву має тканина, клітини якої щільно прилягають одна до одної, а міжклітинної речовини мало, або взагалі немає?

13 з 15: Який вчений ввів у науку поняття "внутрішнє середовище"?

14 з 15: Що із перерахованого не відноситься до складових частин внутрішнього середовища організму людини?

15 з 15: Який вид регуляції функцій здійснюється через внутрішнє середовище організму?