Біологія людини 9 клас. Анатомія. Загальна характеристика

1 з 15: Яка наука вивчає будову і форму організму людини та його органів?

2 з 15: Цілеспрямоване й організоване дослідження організму до його точного і повного виявлення ознак, називається

3 з 15: Яку назву має метод дослідження електричної активності серця?

4 з 15: Який римський природодослідник вказав на зв'язок між будовою і функцією органа та створив основи раціонального харчування?

5 з 15: Хто з італійських учених відкрив кровоносні капіляри, описав альвеоли, ниркові клубочки та ростковий шар шкіри?

6 з 15: Який хірург і анатом є основоположником військово-польової хірургії? Він уперше застосував ефір для наркозу, а йод і спирт для запобігання нагноєння ран.

7 з 15: Як називається наука, що займається вивченням формування, збереження і зміцнення здоров'я?

8 з 15: Який чинник не сприяє збереженню і зміцненню здоров'я?

9 з 15: Що із перерахованого є захворюванням органів травлення?

10 з 15: Яке захворювання належить до неінфекційних?

11 з 15: До групи біологічних належить який із перерахованих чинників?

12 з 15: Який розділ антропології займається вивченням груп крові?

13 з 15: Як називається прискорення темпів росту й розвитку дітей і підлітків порівняно з попередніми поколіннями в межах певного історичного часу?

14 з 15: Яка особливість не характерна для кровоносної системи людини?

15 з 15: Назвіть відмінність дихальної системи людини від дихальної системи ссавців