Проходжень 86

Автор статті та вікторини

Наталя Богач

avtor

  Цивілізація майя, як і інші народи доколумбової Америки до відкриття їх Х.Колумбом у 1492 році, пройшли довгий шлях розвитку в ізоляції. Через що їх міфологія, як і всі інші сфери діяльності, є винятковою для дослідників. Адже дозволяє виявити загальні закономірності розвитку суспільства, функціонування людського сприйняття, стиль мислення, тощо. Доводить що міфологія є відображенням реального світу в сприйнятті тогочасних людей.

  До основних джерел інформації про уявлення індіанців відноситься епос майя кіче (гірських майя) “Пополь – Вух”. Назва “Пополь – Вух” перекладається як “Книга Народу”. Дана книга містить міфічний та історичний матеріал і ділиться на чотири частини. Дві перших і частина третьої присвячена розповідям про створення світу, людини, боротьбі між міфічними героями й силами зла. Четверта частина містить зміст історичного характеру – манускрипт 18 століття “Ритуали Бакабів”.

  Збереглися так звані кодекси, за своїм змістом жрецькі требники, які дістали назви від місця свого зберігання: Дрезденський, Парижський, Мадридський, Грольє. Величезне значення мають археологічні пам’ятки, предмети побуту, стиль поховань. Не менш інформативними є записи європейців. Одні фігурували як священики місіонери відправлені для окатоличення місцевого населення. Серед таких виділяється єпископ Юкатану Дієго де Ланда зі своєю працею “Повідомлення про справи в Юкатані”. Інші, як от Ернан Кортес, брали безпосередню участь в завоюванні. Їх праці несуть багато інформації про вірування місцевих жителів.

  Наукові, медичні, господарські, духовні знання все це знайшло своє відображення у міфологічній системі майяканського суспільства, про яку мова піде далі. В розвитку міфології майя можна виділити певні періоди. До періоду конкісти й після. Європейці несли з собою новий світогляд. Спочатку місцеві вірування взаємодіяли з християнством завезеним європейцями. Потім з віруваннями африканських рабів. Населенням з інших континентів. Потім все це різноманіття синтезувалось разом. Утворились нові унікальні вірування. Це величезне поле для вивчення та розуміння взаємодії різних культур, традицій, вірувань.

  В пантеоні богів майя, згідно з першоджерелами, налічується близько 166 богів. Така кількість богів пояснюється великим числом іпостасей одного бога. Оскільки один бог уособлював собою цілих чотирьох, пов’язаних зі сторонами світу. Багато богів мали двійників протилежної статі, які були їх дружинами. Були й боги-покровителі різних соціальних груп і професій. Деякі боги мали молоду і стару форми. Була у майя присутня ідея реінкарнації. Шлях який проходила душа на шляху до іншого втілення дістав назву “Формули переродження”. Цей шлях знайшов відображення на зоряному небі. Індіанці вважали що момент падіння зірки є завершальною стадією переродження, коли душа очистилася і повертається на землю для нового життя в новому тілі.

  Була присутня муміфікація. Однак не така, якою ми її знаємо з традицій Єгипту. Муміфікації підлягали здебільшого представники знаті. Муміфікували певні частини тіла. Ще одних піддавали кремації й засипали в створені дерев’яні ідоли. Цим ідолам родичі приносили їжу і доглядали за ними. Типи поховань різнилися в залежності від соціального статусу померлого.

  Майя вірили що магічні сили супроводжують їх кожну хвилину життя. Для того щоб впливати на них, випросити для себе ті чи інші вигоди та блага вони використовували жертвопринесення. Жертвопринесення були людські, тваринні та рослинні. Людські використовувались під час особливих загроз. Наприклад, сильної засухи, військових дій. Кров вважалась найбільшим даром богів. Під час посухи жертви приносились богу дощу Чааку. Жертв скидали в колодязь. Майя вірили що вони просто мають піти до бога у вигляді посланців і розповісти про їхні проблеми. Також були види жертвопринесень пов’язані з військовими діями. Ворога ритуально вбивали. Після чого з нього знімали шкіру. І вождь натягав її на себе. Вважалося що всі його позитивні риси: мужність, сила переходять до нього. З метою заволодіти його силою з’їдалися внутрішні органи. Детально і правдиво відтворено ритуали жертвопринесень в фільмі Мела Гібсона “Апокаліпсис”. Практикувалось також добровільне принесення батьками своїх дітей в жертву. Оскільки це вважалось найвищим проявом “віри” і “жертовності”. Суміш з квітів, ароматичних трав чи гілочок вважалось приємною їжею для богів. Такі жертви могли приноситись щоденно.

  Народ майя був унікальним. Вони створили сильну державу з розвиненим містобудівництвом, науковою, господарською, культурною базою і всім цим керували за допомогою міфології.

  Перевірте, чи знаєте ви міфологію племені майя. Натисніть кнопку "Почати" і пройдіть вікторину на цю тему.

   Щоб мати можливість зберегти свій результат й порівняти його з оцінками інших відвідувачів сайту, вам потрібно авторизуватись.

Додайте коментар